DMCA.com Protection Status

Công nghệ

Trong vài năm qua, Lenovo đã thử nghiệm với một số thiết kế cho máy tính bảng, máy tính xách tay và các giống lai. Không có công ty khác đã đưa ra rất nhiều mô hình khác nhau mà xoắn, lật, uốn cong hoặc tách theo những cách khác nhau. Các phương pháp tiếp… Read More