DMCA.com Protection Status

Nha khoa

Does your child seem drowsy during the day? Does he or she snore or wake up breathless in the middle of the night? They could have Obstructive Sleep Apnea (OSA) – a chronic condition where breathing stops periodically during sleep because soft tissue is relaxing and obstructing the airway. These periodic stops can happen as… Read More

¿Su hijo parece estar cansado durante el día? ¿Su hijo ronca o se despierta sin aliento a mitad de la noche? Podría tener apnea obstructiva del sueño (AOS)- una condición crítica en la que la respiración se detiene periódicamente durante el sueño debido a que el tejido suave se relaja y obstruye las vías respiratorias…. Read More

Every parent wants their child lớn be able lớn smile with confidence but for many that’s not the only reason lớn investigate orthodontics at an early age. While the average age for orthodontic treatment is 12 years old, we at Whitlock Orthodontics have a mission lớn focus on children 7 and up. We’ll even do… Read More

Whitlock Ortho Patient Appreciation Movie Day ’15 #WhitlockOrtho #RockYourSmile We are excited lớn announce this years Whitlock Ortho Patient Appreciation Movie Day will be on Wednesday, November 25th, at 9:30am at Malco Razorback Theater in Fayetteville. We want lớn invite you and your friends lớn join us for a complimentary and EXCLUSIVE Premier of ‘The… Read More

MANY PEOPLE SAY the holidays are their favorite time of the year! We all know celebrating traditions that bind friends and family together is truly what makes the holidays special. This year, we want lớn share with you some of our favorite holiday traditions. Our Team’s Favorite Holiday Traditions: Dr W: We have several that… Read More

Does your child seem drowsy during the day? Does he or she snore or wake up breathless in the middle of the night? They could have Obstructive Sleep Apnea (OSA) – a chronic condition where breathing stops periodically during sleep because soft tissue is relaxing and obstructing the airway. These periodic stops can happen as… Read More

  ¿Su hijo parece estar cansado durante el día? ¿Su hijo ronca o se despierta sin aliento a mitad de la noche? Podría tener apnea obstructiva del sueño (AOS)- una condición crítica en la que la respiración se detiene periódicamente durante el sueño debido a que el tejido suave se relaja y obstruye las vías… Read More

Thuật ngữ “vương miện” được sử dụng để mô tả các phần răng của bạn kéo dài trên đường nướu răng – nói cách khác, phần của răng có thể được nhìn thấy trong một miệng khỏe mạnh. Nó cũng được sử dụng một cách thông tục hơn để mô tả các thủ thuật nha… Read More

Bác sĩ phẫu thuật nha khoa (DDS) Chương trình giảng dạy lấy người học làm trung tâm sáng tạo của chương trình DDS của Trường Ostrow cho sinh viên đào tạo lâm sàng toàn diện và chuẩn bị kỹ lưỡng trong các kỹ thuật mới nhất cho việc chăm sóc sức khỏe răng miệng tiên… Read More

Trước hết, không chờ đợi cho đến khi bạn nghĩ rằng con mình là “đủ tuổi” để niềng răng trước khi bạn bắt đầu tìm kiếm một bác sĩ chỉnh răng . Hiệp hội các Orthodontists Mỹ khuyến cáo rằng tất cả trẻ em được khám bởi 7 tuổi để xem cách răng của họ… Read More

Trang 2 trên 41234