DMCA.com Protection Status

Nha khoa

Trà chắc chắn là một trong những nguyên nhân chính của các điểm bên ngoài của răng. Những nhạt là được chủ yếu là nội dung của nó cao của tannin, polyphenolic hợp chất màu nâu. Những chất này có khả năng gắn chặt vào protein, bao gồm cả những người trong khoang miệng, ví… Read More

Đã răng thay đổi về ngoại hình? Hoặc bạn mang kinh nghiệm rằng bóng của răng luôn để tối? Chúng tôi sản xuất cho bạn tẩy trắng / trắng răng. Bạn với thể thực hiện việc xử lý tiện dụng tại nhà hoặc nếu bạn tương đối thích, tại phòng khám. Chúng ta đều có… Read More

iệc tẩy trắng của răng, như “làm trắng gọi là” cung cấp cho càng nhiều người dùng cho một hàm răng trắng sáng. Răng tẩy trắng được sử dụng chủ yếu trong sự đổi màu răng hay là biện pháp làm đẹp nói chung. Làm trắng răng cũng nên được xem xét trước khi một răng giả nhận, vì vậy khi lựa… Read More

Trang 4 trên 41234